co všechno byste měli vědět

1. Základní podmínky:

K vypůjčení obytného vozidla stačí řidičský průkaz skupiny B. Řidič musí být starší 22 let a musí mít zkušenosti s řízením nejméně 2 roky.

K vypůjčení obytného vozidla požadujeme předložit dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz a řidičský průkaz)

Nájemce nesmí přenechat zapůjčené vozidlo k užívání třetí osobě. Stejně tak řídit vozidlo může jen nájemce, pokud není dohodnuto jinak.

Ve voze je zakázáno kouřit a jakkoliv zasahovat do exteriéru nebo interiéru vozidla

Dny půjčení a vrácení se počítají jako samostatné dny, není-li dohodnuto jinak

Minimální doba půjčení obytného auta v hlavní sezóně v červenci a v srpnu je 7 a více dní, případně dle domluvy, mimo hlavní sezónu 3 dny

Pronájem obytného vozidla je bez limitu ujetých kilometrů

2. Předání vozidla

Převzetí obytného vozidla a seznámení se s jeho obsluhou a užíváním trvá přibližně 45 min.

Obytné vozidlo se předává čisté, plně připravené na jízdu, s plnou nádrží pitné vody (100 l), chemikáliemi do WC na celou dobu pronájmu, naplněnou propanbutanovou bombou 

Vozidlo se vrací uklizené a čisté. Při vrácení znečištěného obytného vozidla účtujeme částku 1000,-Kč, při silném znečištění 3000,-Kč a při nevratném poškození od 5000,-Kč až do výše kauce, dle rozsahu poškození

Odpadní nádrže jsou při předání i vrácení vyprázdněné, stejně tak odpadní kazeta WC je při předání i vrácení čistá. V případě vrácení se zaplněnou nebo znečištěnou kazetou WC se účtuje poplatek 1000,- Kč

Obytné vozidlo je půjčováno s plnou nádrží pohonných hmot (nafty) a vrací se rovněž s plnou nádrží pohonných hmot (nafty). Propanbutanovou nádrž nájemce nedoplňuje.

Obytné vozidlo se předává v den půjčení a vrací v den vrácení v čase dle dohody, 

Parkování vašeho vozidla u pronajímatele je během vaší dovolené možné zdarma

3. Platební podmínky

Doba rezervace je 5 dní. Během této doby musí být řádně uhrazena buď záloha ve výši 50% z celkové ceny nebo celková cena

Uhrazením zálohy ve výši 50 % z celkové ceny nájmu, je obytné vozidlo pevně zarezervováno nájemci.

Nejpozději 14 dní před předáním obytného vozidla nájemci musí být uhrazena celková výše nájmu.

Nejpozději v den převzetí vozidla skládá nájemce vratnou kauci ve výši 25.000,- Kč, ze které se hradí případná poškození vozu, na která se nevztahuje havarijní pojištění

Opožděné nenahlášené vrácení se účtuje částkou 5.000,-Kč za každých započatých 24 hodin

Za přípravu obytného auta na vaši cestu vám nejsou účtovány žádné další servisní platby.

4. Storno podmínky 

Při stornu objednávky do 60 dnů před termínem činí storno poplatek 20% z ceny nájmu.

Při stornu objednávky do 30 dnů před termínem činí storno poplatek 50% z ceny nájmu.

Při stornu objednávky 7-14 dnů před termínem činí storno poplatek 80% z ceny nájmu.

Při stornu objednávky 0-7 dnů před termínem činí storno poplatek 100% ceny nájmu.

Jestliže dojde k předčasnému ukončení pronájmu zapříčiněnému nájemcem, nájemné se nevrací. 

Pronajímatel je v době před pronajmutím obytného vozidla oprávněn zrušit jeho rezervaci jen v případech vzniku událostí, které nemohl sám svým jednáním ovlivnit. Jde zejména o odcizení obytného automobilu nebo jeho poškození, které by znemožňovalo jeho provoz. V takovém případě pronajímatel nájemce o zrušení rezervace bezodkladně informuje a vrátí mu zpět veškeré již zaplacené finanční prostředky.

5. Nehody a závady na vozidle

Obytné vozidlo je havarijně pojištěno se spoluúčastí 10 procent, minimálně 10.000,-Kč.

V případě škody na obytném vozidle (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci obytným vozidlem, je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit doklad o události pro pojišťovnu a pořídit fotodokumentaci

O nehodě je nezbytné neprodleně informovat pronajímatele

V případě opravy vozidla, která přesáhne jeden pracovní den, má nájemce právo na vrácení nájemného za dobu, kdy bylo vozidlo servisováno. To neplatí v případě, kdy došlo k poruše vozidla vlivem nájemce nebo osoby, které nájemce umožnil k vozidlu přístup

Veškeré opravy a nákup náhradních dílů je možno realizovat pouze se souhlasem pronajímatele